سرآغاز

سلام، من سجاد مهدی بیرقدار هستم، برنامه نویس و توسعه دهنده فرانت اند، دستی هم به طراحی تجربه کاربری دارم. تصمیم دارم اینجا گه گاهی مطالب عمومی غیر فنی و گاهی هم فنی بنویسم. هدفم از راه اندازی این وبسایت اینه که فضایی داشته باشم که با نوشتن ذهنمو از درگیری های کاری و روزمرگی خارج کنم. امیدوارم با این کار هم مهارت نوشتنم بهتر بشه هم مطالب مفیدی برای جامعه تولید کنم. نوشتن خیلی خوبه و به توسعه فردی و ذهنی میتونه خیلی کمک کنه. پیشنهاد این روزهای من به همه شروع کردن نوشتنه. امیدوارم خیلی زود اولین مطلب واقعی رو اینجا منتشر کنم و یکم  به سر و وضعش هم برسم. اوه اوه چه فونتی چشمام… برای امشب کافیه. همین که بعد از یک سال و اندی این هاست و دامین رو فعال کردم خودش خیلیه.